пятница, 9 октября 2009 г.

ԱՅՈ! ԱՅՈ! ԱՅՈ! YES! YES! YES!

ԱՅՈ! ԱՅՈ! ԱՅՈ! Եկեք նստենք մեր եղբայրական թուրքերի հետ ու քննարկենք, թե արդյոք եղել է ցեղասպանություն մեր եղբայրական թուրքիայում, թե` ոչ? .... եկեք ճանաչենք մեր եղբայրական թուրքիայի սահմանները, թքած, թե էդ հողերը մերը չեն եղել.... դե զաԹո սահմանները կբացեն, կապրենք էլի :)))))))))))

Комментариев нет:

Отправить комментарий